L’equip de Tallers Aleny el conformen experts altament qüalificats capaços de realitzar qüalsevol reparació o manteniment de la majoria de maquinaria agrícola del mercat. Per més informació contacteu amb nosaltres a través de la pàgina de contacte.