En aquesta pàgina presentem els diferents tipus de serveis que oferim en l’àmbit metal·lúrgic.

Serralleria
  • Fabricació, reparació i muntatge de portes i la seva automatització.
  • Fabricació de baranes, d’escales, balcons, carrer, etc.
  • Fabricació d’escales amb graons, de cargol de gat, etc.
  • Fabricació de reixes rígides per tancaments amb diferents tipus de malles i xapes corten.
  • Fabricació amb xapa d’acer al carbó, acer galvanitzat, inoxidable, xapa corten i forja.
  • Fabricació de jardineres, cartells, etc.
Treballs amb soldadura

Reparacions amb soldadura, tant amb fil, elèctrode, tic o materials de soldadura amb acers de diferents aliatges. Tenim les homologacions del nostres soldadors tant per soldadures amb acer com amb inoxidable.

Maquinària

Disposem de maquinaria de tall, (oxitall, plasma, cisalla), plegadora, punxonadora (amb diferents tipus de punxonat) i màquina per corbar xapa.

Reparacions

Muntatge de depuradores, potabilitzadores i bombejos, fabricació i muntatge de tubs, baranes i escales de protecció i muntatge de vàlvules així com de bombes i accessoris per el seu correcte funcionament.

Canteres

Fabricació i reparació en canteres de maquinaria, tolves i estructures.